Zakres Usług

Posiadamy

koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr L-0437/00 z 31.03.2000,

status zakładu pracy chronionej – decyzja nr C/00075 z 30.06.1992 r.,

rekomendację Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia,

certyfikat Porozumienia Branżowego Związku Pracodawców,

certyfikaty Polskiego Stowarzyszenia Czystości,

polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,

własny fundusz asekuracyjny na wypłatę ewentualnych odszkodowań.

Dane firmy

Adres Siedziby / NR Konta Spółdzielni

MUSI Spółdzielnia Usługowa w Gdańsku

80-437 Gdańsk, Wajdeloty 28

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Nr rachunku: 93 1750 1325 0000 0000 2220 9272

KRS, NIP, REGON

KRS: 0000020199

NIP: 584-020-35-35

REGON: 000451978

Zarząd

Ewa Porzezinska

Prezes Zarządu

Alina Klechowicz

Zastępca Prezesa Zarządu

Piotr Zdrojewski

Pełnomocnik Zarządu